Privacy Reglement

Canis Naturalis/Versvoeding.nl, gevestigd aan Zevenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.versvoeding.nl
Zevenhuizen
+31628657348

R.F. Daniëls is de Functionaris Gegevensbescherming van Canis Naturalis/Versvoeding.nl Hij/zij is te bereiken via info@versvoeding.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Canis Naturalis/Versvoeding.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•  Voor- en achternaam
•  Adresgegevens
•  E-mailadres
•  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

We  gebruiken geen social media plugins. De social media-buttons die je op de website ziet, doen niets anders dan linken naar het betreffende social media platform.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over/van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over/van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@versvoeding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel en de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens 
Canis Naturalis/Versvoeding.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•  Het afhandelen van je bestelling en betaling
•  De mogelijkheid om contact met je op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•  De mogelijkheid bieden een account aan te maken
•  Het bij je afleveren van je bestelling
•  Het voldoen aan wettelijk verplichtingen, zoals het doen van onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Canis Naturalis/Versvoeding.nl gebruikt je persoonsgegevens NIET om op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Canis Naturalis/Versvoeding.nl) tussen zit.

Duur van de opslag van je persoonsgegevens
Canis Naturalis/Versvoeding.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
Canis Naturalis/Versvoeding.nl deelt jouw gegevens - al dan niet tegen betaling - niet met derden anders dan als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die je zelf verstrekt aan een externe partij voor betaling van je bestelling, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Canis Naturalis.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Canis Naturalis/Versvoeding.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@versvoeding.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak - ter bescherming van je privacy - in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek .

Canis Naturalis/Versvoeding.nl wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van je persoonsgegevens

Canis Naturalis/Versvoeding.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@versvoeding.nl

Cookies

Canis Naturalis/Versvoeding.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, het verwerken van je bestelling en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Contact

  • Zevenhuizen
  • info@versvoeding.nl
  • +31628657348