Algemene voorwaarden

• De klant is diegene die zich door inschrijving en het plaatsen van een bestelling conformeert aan de regels van Canis Naturalis/Versvoeding.nl (hierna: CN) zoals te vinden op de site en in deze algemene voorwaarden.


• CN behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden gaan in zodra een nieuwe bestelling geplaatst wordt. De klant geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.


• Een door de klant geplaatste order wordt pas in behandeling genomen na volledige betaling. De order is vervolgens  geldig na uitdrukkelijke of stilzwijgende acceptatie door CN. Hierbij geldt dat een order stilzwijgend door CN is geaccepteerd wanneer CN niet binnen uiterlijk tien uur voor uitleveren van de order aan de klant bericht dat de order niet of onder bepaalde (andere) voorwaarden kan worden geaccepteerd.


• Levering vindt plaats op de eerste leverdag minstens 7 dagen na betaling, tenzij anders overeengekomen. CN hanteert alle nationale feestdagen als vrije dagen; er wordt dus niet geleverd op nieuwjaarsdag, beide Paasdagen, Koningsdag, beide Pinksterdagen, Hemelvaartsdag en beide Kerstdagen. Wijziging in prijs, verpakking en assortiment voorbehouden. CN is niet aansprakelijk voor gevolgschade of schade ontstaan door niet tijdige of niet volledige levering als gevolg van overmacht.


• De artikelen dienen bij aflevering te worden gecontroleerd op manco’s. Prijzen zijn inclusief BTW. Wanneer de bestelling door verwijtbaarheid van de klant niet afgeleverd kan worden, wordt deze uit ons systeem verwijderd en kunnen er verder geen rechten aan worden ontleend. Restitutie wordt niet verleend.


• De gegevens die verstrekt worden door de klant worden vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat nodig is om de bestelling uit te voeren.


• Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.versvoeding.nl waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij CN en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op www.versvoeding.nl vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.


Copyright: Canis Naturalis/Versvoeding.nl 2009-2024. Alle rechten voorbehouden.
Versvoeding.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24414364.

Contact

  • Zevenhuizen
  • info@versvoeding.nl
  • +31628657348